01.08.2017. godine Služba porodične/obiteljske medicine je dobila dva  automobila marke Škoda Fabia za pružanje što boljih zdravstvenih usluga  na terenu.

Ovaj vid zdravstvenih usluga podrazumjeva odlaske doktora i medicinskih sestara u terenske ambulante, kučne posjete, patronažne posjete, vršenje laboratorijskih usluga, previjanja i sve druge usluge koje budu potrebne  našim pacijentima.

Vozila su nabavljena iz vlastitih sredstava Doma zdravlja, a ukupna cijena nabavke iznosi 36.477,26 KM.

Menadžment JU “Dom zdravlja” Vareš će i u narednom periodu nastojati da  unaprijedi i poboljša zdravstvo na području Općine Vareš kako bi građani imali što  efikasniju i efektivniju zdravstvenu zaštitu.