SLUŽBE

sluzbe

  • Porodična/obiteljska medicine (služba radi od 07:00 – 15:00 h)
  • Zdravstvena zaštita žena (služba radi od 07:00 – 15:00 h)
  • Služba hitne medicinske pomoći (služba radi od 15:00 – 07:00 h)
  • Dijagnostička služba (Laboratorijska – Radiološka služba) (služba radi od 07:00 – 15:00 h)
  • HES (služba radi od 07:00 – 15:00 h)
  • Služba za zdravlje usta i zuba (služba radi od 07:00 – 15:00 h)
  • Služba zajedničkih poslova (služba radi od 07:00 – 15:00 h)
  • Ambulanta za fizikalnu terapiju ( radno vrijeme svaki radni dan od 07:00-15:00 h)