OSTALE USLUGE

JU Dom Zdravlja Vareš pruža mnoge zdravstvene usluge koje su izvan osnovnog paketa zdravstvenog osiguranja tako da je građanima Općine Vareš, ali i šire, dostupna određena usluga za veoma kratak vremenski period.
U ovoj zdravstvenoj ustanovi dostupne su sljedeće zdravstvene usluge

  • Ljekarska uvjerenja (za upis u vrtić, srednju školu, osnovnu školu, studentski dom ili fakultet, liječničko uvjerenje za vozački ispit, liječničko uvjerenje za posao, liječničko uvjerenje za oružani list, izvod iz zdravstvenog kartona i sl.)
  • Sistematski pregledi (po ugovoru)
  • Sanitarni pregledi
  • Fizikalna terapija
  • UZV pregled abdomena i štitne žlijezde