PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Primarna

 

Dom Zdravlja Vareš je javna ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Općine Vareš u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnom nivou.
Zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata:

 • Djelatnost porodične/obiteljske medicine
 • Polivalentno patronaštvo
 • Zdravstvena zaštita predškolske djece
 • Zdravstvena zaštita Žena
 • Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita
 • Hitna medicinska pomoć
 • Zsravstvena zaštita zuba i usta
 • Laboratorijska dijagnostička djelatnost na primarnom nivou
 • RTG dijagnostika
 • Higijensko-epidemiološka služba HES
 • Zaštita mentalnog zdravlja
 • Fizikalna rehabilitacija

U Cilju osiguravanja potrebe dostupnosti zdravstvene zaštite, primarna zdravstvena zaštita organizira se tako da je korisnicima dostupna na području cijele Općine Vareš.