SPECIJALISTIČKE ZDRAVSTVENE USLUGE

spec     

Pored usluga primarne zdravstvene zaštite koja je propisana zakonom, JU Dom Zdravlja Vareš vrši usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, tj. usluge Specialističko-konsultativne djelatnosti.
Ovaj nivo zdravstvene zaštite predstavlja dio zdravstvene djelatnosti, a sve u cilju povečanja stepena rješenja zdravstvenih problema pacijenata i racionalnog korištenja resursa u zdravstvu.
Pokrivenost uslugama iz specialističko-konsultativne djelatnosti je iz:

 • Opće interne medicine
 • Opće hirurgije
 • Neurologije
 • Otorinolaringologije
 • Oftamologije
 • Ortopedije
 • Traumatologije
 • Dermatologije
 • Pedijatrije
 • Ortodoncije
 • Pedodoncije
 • Radiološke diagnostike primarnog nivoa
 • Ultrazvučne dijagnostike