KALENDAR ZDRAVLJA

JANUAR
 • 21.-28. 01. Sedmica borbe protiv karcinoma grlića materice
FEBRUAR
 • 04.02. Svjetski dan borbe protiv raka
MART
 • 08.03. Dan ženskih prava
 • 22.03. Svjetski dan voda
 • 24.03. Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze
APRIL
 • 07.04. Svjetski dan zdravlja
 • 20.04. Međunarodni dan zaštite od buke
 • 28.04. Svjetski dan sigurnosti na radu
 • TREĆA SEDMICA –Evropska nedelja imunizacije
MAJ
 • 10.05. Međunarodni dan fizičke aktivnosti KRETANJEM DO ZDRAVLJA
 • 12.05. Međunarodni dan sestrinstva
 • 15.05. Međunarodni dan porodice
 • 20.05. Dan zdravih gradova
 • 31.05. Svjetski dan bez duhanskog dima
JUN
 • 05.06. Svjetski dan čovjekove okoline
 • 26.06. Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
JUL
 • 11.07. Svjetski dan stanovništva
AVGUST
 • PRVA SEDMICA – Svjetska sedmica dojenja
 • 12.08. Međunarodni dan mladih
SEPTEMBAR
 • 10.09. Svjetski dan prevencije samoubistva
 • 11.09. Svjetski dan prve pomoći
 • Nedelja u trećoj sedmici mjeseca – Svjetski dan srca
OKTOBAR
 • 01.10. Međunarodni dan starih
 • 10.10. Svjetski dan mentalnog zdravlja
 • 16.10. Svjetski dan hrane
 • 17.10. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
NOVEMBAR
 • Mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti
 • 14.11. Svjetski dan borbe protiv šećerne bolesti
 • 15.11. Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća
 • 20.11. Međunarodni dan djeteta
DECEMBAR
 • 01.12. Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a
 • 03.12. Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama.