Organizaciona struktura

Osnivač

Javna ustanova Dom Zdravlja Vareš je osnivačkom odlukom Općinskog vijeća općine Vareš osnovan za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite.

Menadžment
Prim. Dr. Fikret Operta
v.d. DIREKTOR
Arnela Žigić, dipl. med. sestra
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA
Adis Čizmo, mag. ekonomije
POMOĆNIK DIREKTORA ZA EKONOMSKO- FINANSIJSKE POSLOVE
Dr. Sanja Savičić
POMOĆNIK DIREKTORA ZA MEDICINSKE POSLOVE
Upravni odbor
Igor Hinger prof.
Predsjednik upravnog odbora
Dr. Predrag Šešlija
Član upravnog odbora
Arnela Žigić
Član upravnog odbora
Zaposlenici

JU Dom Zdravlja Vareš trenutno upošljava 64 zaposlenika.

Edukacija zaposlenih

Planirana edukacija i razvoj zaposlenih je neosporna potreba svake ustanove sa ciljem unapredženja ličnog, učinka te efikasnosti i učinka ustanove.
Edukacija zaposlenih se ogleda u sljedečem:

  • Interna edukacija zaposlenih sa vlastitim kadrovima (resursima)
  • Specijalizacije odobrene od strane Federalnog Ministarstva Zdravstva.
  • Razne druge seminare