RASPORED DEŽURNIH TIMOVA

REGISTROVANI TIMOVI PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE SU:

TIM BROJ 1 PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

ULICA: ZVIJEZDA BR.18

TELEFON: 032/843-052

RADNO VRIJEME TIMA P/O M JE  OD 07,00 -15,00 SATI

OSOBLJE TIMA BR.1:

 • DR.MED.  SANJA SAVIČIĆ
 • M.S.  NAFA ČAKAL
 • M.S. ALMIRA MASLO

TIM BROJ 2 PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

ULICA: ZVIJEZDA BR.18

TELEFON: 032/845-337

RADNO VRIJEME TIMA P/O M JE  OD 07,00 -15,00 SATI

OSOBLJE TIMA BR.2:

 • DR.MED. ASMIR KUNIĆ
 • M.S. HATIDŽA ŽUTIĆ
 • M.S. MELIHA HASIĆ

TIM BROJ 3 PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

ULICA: ZVIJEZDA BR.18

TELEFON: 032/843-026

RADNO VRIJEME TIMA P/O M JE  OD 07,00 -15,00 SATI

OSOBLJE TIMA BR.3:

 • DR.MED.AMRA ZUBAČA SARIĆ
 • M.S. JASMINKA ELEZOVIĆ
 • M.S. BRANKA FILIPOVIĆ

TIM BROJ 4 PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

ULICA: ZVIJEZDA BR.18

TELEFON: 032/843-650

RADNO VRIJEME TIMA P/O M JE  OD 07,00 -15,00 SATI

OSOBLJE TIMA BR.4:

 • DR. MED. VEHID ADEMOVIĆ
 • M.S. AZRA PRKIĆ
 • M.S. LARIJA DERONJIĆ