Načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević na inicijativu direktora Doma zdravlja Vareš prim.dr. Fikreta Operte finansijski je pomogao opremanje Službe hitne medicinske pomoći i to sa nabavkom:

Ukupna finansijska sredstva koja su uložena u Službu HMP iznose 15.187,04 KM.

Ovom prilikom se zahvaljujemo načelniku Općine Vareš gosp. Zdravku Maroševiću koji je prepoznao važnost ulaganja u zdravstvo, a sve u svrhu što bolje zdravstvene zaštite za sve građane Općine Vareš.