Dana 29.11.2017. godine predstavnici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine ( AKAZ) su uručili certifikate za tri tima porodične medicine i to za :

TIM 1 – DR. ILHANA FATIĆ, DR. AIDA PLECIĆ-BRKIĆ, MEDICINSKE SESTRE ALMIRA MASLO I  NAFA ČAKAL,

TIM 3 – DR. SANJA SAVIČIĆ, MEDICINSKE SESTRE JASMINKA ELEZOVIĆ I MAJDA MUFTIĆ,

TIM 4- DR. DRAŽENKA PAŠALIĆ – MIRČIĆ, MEDICINSKE SESTRE LARIJA DERONJIĆ I AZRA PRKIĆ.

Svrha certifikacije timova porodične medicine je poboljšanje zdravstvene zaštite za naše pacijente koji će kroz definisane standarde i procedure imati kvalitetniju zdravstvenu uslugu . Pacijenti će tačno znati koja su njihova prava ali isto tako koje su i njihove obaveze prilikom korištenja zdravstvene usluge.
Dom zdravlja Vareš će zahvaljujući certifikacijom timova porodične medicine pored jasno definisanih prava i obaveza znatno smanjiti i materijalne troškove jer će se greške u procesu rada svesti na minimum.

Svečanoj dodjeli certifikata pored članova upravnog odbora, menadžmenta, radnika, medija, predstavnika iz Općine Vareš, prisustvovali su i predstavnici AKAZ-a prof. Melka Mercvajler – rukovodioc za obuku i edukaciju, koja je uručila certifikate i čestitala svima koji su učestvovali u procesu certifikacije i zaželjela je uspješan rad i u budučnosti.

Proces certifikacije je koštao 13.600,00 KM

Dom zdravlja Vareš  je prva zdravstvena ustanova  na području Ze-Do kantona koja je izvršila certifikaciju timova porodične medicine, a cilje je da u narednom periodu  certificira i akredituje sve ostale službe doma zdravlja Vareš.