Dom zdravlja Vareš je nabavio opremu i materijal za izradu fiksnih ortodonskih aparata.

Za cijenu i sva dodatna pitanja kontaktirajte Službu zdravstvene zaštite zuba i usta (ambulanta za ortodonciju) Doma zdravlja Vareš.