14.11.2018. godine , Povodom „Svjetskog dana dijabetesa“ na temu „Porodica i dijabetes“

Grad Vareš, Udruženje dijabetičara Vareš i Javna ustanova Dom zdravlja Vareš bili su domaćini Centralnog obilježavanja ove teme na području Ze-Do kantona.

Provedene aktivnosti povodom Svjetskog Dana dijabetesa održale su se uPZU APOTEKA VAREŠ  i Radničkom domu- JU Centar za kulturu Vareš.

Možemo istaći da smo zadovoljni provedenim akcijama: besplatnog mjerenja šećera u krvi, edukacijom građana na ovu temu, mjerenju minerala i vitamina farmaceutske kuće Solgar.

Akciji su prisustvovali predstavnici: Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Savez dijabetičara Ze-Do kantona, radio Bobovac Vareš i Općinski načelnik.