Obavještavaju se građani općine Vareša koji se nisu javljali duže od dvije godine na  pregled kod ljekara/doktora (Tim porodične/obiteljske medicine) da to učine u što skorije vrijeme radi prevencije  i očuvanja zdravlja.