Obavještavamo Vas da je Dom zdravlja Vareš počeo sa radom u dvije smjene od 03.06.2019. godine.

Timovi porodične/obiteljske medicine radit će u dvije smjene i to:

I SMJENA OD 07,00 DO 15,00 SATI, RADE TRI TIMA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE.

II SMJENA OD 15,00 DO 23,00 SATI, RADI JEDAN TIM PORODIČNE OBITELJSKE MEDICINE.

LABORATORIJSKA SLUŽBA RADI OD 07,00 DO 19,00 SATI.

Mole se pacijenti , da se informišu o radu svog tima porodične/obiteljske medicine, na poznate telefonske brojeve , te da se obavezno naručuju i u skladu sa tim dolaze na zakazane preglede.