Dom zdravlja Vareš je nabavio dentalni RTG aparat u Službu zdravstvene zaštite zuba i usta – marke “SATALEC  X-MIND” .

Sa nabavkom novog zubnog RTG aparata moći ćemo pružiti bolju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu  stanovnicima Općine Vareš.

Zubni RTG aparat je nabavljen iz vlastitih sredstava Doma zdravlja, a ukupna cijena nabavke iznosi 5.990,40 KM.

Menadžment JU “Dom zdravlja” Vareš će i u narednom periodu nastojati da  unaprijedi i poboljša zdravstvo na području Općine Vareš kako bi građani imali što  efikasniju i efektivniju zdravstvenu zaštitu.