Poštovani građani,

menadžment Doma zdravlja Vareš je investirao u nabavku savremene medicinske opreme za fizikalnu terapiju i u opremanje adekvatnog prostora za pružanje ovog vida zdravstvenih usluga stanovnicima Općine Vareš. Zasigurnoje cilj da se  poboljša zdravstvena zaštita naših stanovnika, da naši građani ne moraju da putuju do Breze, Visokog, Zenice da bi im bila pružena ova vrsta zdravstvene usluge, nego da mogu  kompletan tretman fizikalne terapije obavljati u Domu zdravlja Vareš.

Menadžment JU “Dom zdravlja” Vareš će i u narednom periodu nastojati da se unaprijedi i poboljša zdravstvo na području Općine Vareš kako bi građani imali efikasniju i efektivniju zdravstvenu zaštitu.