Obavještavamo pacijente da je ambulanta za fizikalnu terapiju počela sa radom 21.12.2016. godine. Dr. fizijatrica će dolaziti svakog četvrtka  a pacijenti bi se prije dolaska doktorice trebali naručit kod  doktora u porodičnoj/obiteljskoj medicini radi  upučivanja u ambulantu.