ZAPOSLENICI

Zaposlenici

Broj zaposlenih u JU Dom Zdravlja Vareš je 65 stalno zaposlenih.