UPRAVNI ODBOR

Adis Hrvat prof.

Predsjednik upravnog odbora

Dr. Predrag Šešlija

Član upravnog odbora

Emina Muftić

Član upravnog odbora