Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa

14.11.2018. godine , Povodom „Svjetskog dana dijabetesa“ na temu „Porodica i dijabetes“ Grad Vareš, Udruženje dijabetičara Vareš i Javna ustanova Dom zdravlja Vareš bili su domaćini Centralnog obilježavanja ove teme na području Ze-Do kantona. Provedene aktivnosti povodom Svjetskog Dana dijabetesa…

KLINIČKE VODILJE

Vodic_za_depresiju_site V odic_za_dijabetes_site Vodic_za_hipertenziju_site Vodic_za_MU_bp_site Vodic_za_MU_site Vodilja_abortus_A4_site

KLINIČKE VODILJE

ZAŠTO SE TREBA VAKCINISATI Klinicke_vodilje_2017 Ocjena_vodilja_AGREE Vodic20za20prevenciju20KVB Smjernice20za20usluge20prestanka20i20odvikavanja20od20pusCC8Cenja20u20timovima20obiteljske Smjernice20za20tretman20gojaznosti Smjernice20za20promociju20fizicCC8Cke20aktivnosti20 Smjernice20za20prevenciju20i20tretman20gojaznosti20kod20djece KV_Postpartalno_krvarenje Vodic_za_tuberkulozu_site Vodic_za_MU_bp_site Vodic_za_MU_site Vodic_za_karcinom_cerviksa_site

KLINIČKE VODILJE

letak akutnog proliva letak astma LETAK DIJABETESA letak dojenje letak ginekologija LETAK INHALERA PUMPICE LETAK PRESTANAK PUŠENJA letak za skrining tsh