JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Javna ustanova Dom zdravlja Vareš   Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( Sl.novine FBiH br:26/16 i 89/18), člana 11. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Vareš, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke direktora Doma…

O B A V I J E S T – RAD U DVIJE SMJENE

  Obavještavamo Vas da je Dom zdravlja Vareš počeo sa radom u dvije smjene od 03.06.2019. godine. Timovi porodične/obiteljske medicine radit će u dvije smjene i to: I SMJENA OD 07,00 DO 15,00 SATI, RADE TRI TIMA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE. II…

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa

14.11.2018. godine , Povodom „Svjetskog dana dijabetesa“ na temu „Porodica i dijabetes“ Grad Vareš, Udruženje dijabetičara Vareš i Javna ustanova Dom zdravlja Vareš bili su domaćini Centralnog obilježavanja ove teme na području Ze-Do kantona. Provedene aktivnosti povodom Svjetskog Dana dijabetesa…