Svjetski dan borbe protiv raka 04.02

Svake godine 04. februara obilježava se Svjetski dan borbe protiv raka. To je jedinstvena inicijativa čiji je cilj podići svijest o prevenciji, dijagnosticiranju i mogućnostima liječenja ove globalne epidemije modernog doba. Rak je zajednički naziv za veliku skupinu bolesti koje…

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da je potvrđen dolazak pedijatra za srijedu 20.11.2019. god. od 10,00 sati.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Javna ustanova Dom zdravlja Vareš   Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( Sl.novine FBiH br:26/16 i 89/18), člana 11. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Vareš, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke direktora Doma…

O B A V I J E S T – RAD U DVIJE SMJENE

  Obavještavamo Vas da je Dom zdravlja Vareš počeo sa radom u dvije smjene od 03.06.2019. godine. Timovi porodične/obiteljske medicine radit će u dvije smjene i to: I SMJENA OD 07,00 DO 15,00 SATI, RADE TRI TIMA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE. II…