javna ustanova

Dom zdravlja
Vareš

Javna ustanova “Dom zdravlja” Vareš je zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konsultativne i vanbolničke dijagnostike koja obezbjeđuje kvalitetne usluge dostupne svim korisnicima, uz poštivanje njihovih prava.

javni oglasi i novosti

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VAREŠ

Naša misija

Javna ustanova “Dom zdravlja” Vareš je zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konsultativne i vanbolničke dijagnostike koja obezbjeđuje kvalitetne usluge dostupne svim korisnicima, uz poštivanje njihovih prava.

Dom zdravlja Vareš svoju misiju ostvaruje kroz pružanje uluga zaštite i unapređenja zdravlja, sprječavanje i rano otkrivanje bolesti, lijećenje bolesnih i povrijeđenih, zasnovano na savremenim medicinskim doktrinama u okviru svojih mogučnosti, sa edukovanim stručnim kadrom, raspoloživom opremom, uz primjenu dobre kliničke prakse.

galerija slika
službe