Dom zdravlja Vareš je nabavio CTG aparat u Službu zdravstvene zaštite žena i samim tim je  omogučeno da trudnice  svoje preglede vrše u našoj Ustanovi a ne da radi ovog vida kontrole putuju do Zenice ili negdje drugo.

Ovaj uređaj se koristi za praćenje srčanih tonova ploda (frekfencije srca ploda)  i pračenje kontrakcija maternice, takođe nabavkom ovog aparata doprinijet će se  kvalitetnijem praćenju zdravstvene zaštite trudnica.

Menadžment JU “Dom zdravlja” Vareš će i u narednom periodu nastojati da se unaprijedi i poboljša zdravstvo na području Općine Vareš kako bi građani imali efikasniju i efektivniju zdravstvenu zaštitu.