Dana  14. novembra Svjetskog dana dijabetesa, u prostorijama Doma zdravlja Vareš vršit će se besplatno mjerenje glukoze u krvi u vremenskom periodu od 08,00-12,00 sati.

Mjerenje glukoze u krvi vršit će se u suradnji sa Udruženjem dijabetičara Vareš.