EDUKACIJA ZAPOSLENIH

eduakcijja

 

Planirana edukacija i razvoj zaposlenih je neosporna potreba svake ustanove sa ciljem unapredženja ličnog, učinka te efikasnosti i učinka ustanove.
Edukacija zaposlenih se ogleda u sljedečem:

  • Interna edukacija zaposlenih sa vlastitim kadrovima (resursima)
  • Specijalizacije odobrene od strane Federalnog Ministarstva Zdravstva.
  • Razne druge seminare