JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja Vareš