Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Trake sa reagensima Lot-2