ODLUKA o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku HTZ opreme