PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS