ODLUKA o prijemu u radni odnos čistaćice prostorija na neodređeno vrijeme uz probni rad u skladu sa objavljenim Konkursom JU Dom zdravljaVareš