ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA LOT 1,3,4,6 I ODLUKE O PONIŠTENJU LOT 2,5 U POSTUPKU JAVNE NABAVKE LABORATORIJSKIH REAGENASA, MATERIJALA ZA SIGURNOSNO UZORKOVANJE KRVI I DIJAGNOSTIČKOG I OSTALOG POTROŠNOG MATERIJALA

IMG_0001


Još iz kategorije Novosti: