JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ