UZ FINANSIJSKU PODRŠKU OPĆINE VAREŠ IZVRŠENO OPREMANJE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević na inicijativu direktora Doma zdravlja Vareš prim.dr. Fikreta Operte finansijski je pomogao opremanje Službe hitne medicinske pomoći i to sa nabavkom:

  • Radnih uniformi za medicinske radnike u SHMP – ukupna cijena sa PDV-om 6.997,04 KM
  • Defibrilator za auto hitnog medicinskog prevoza- ukupna cijena sa PDV-om 6.961,50 KM
  • Šancovi okovratnici i elektrode za transkutalni pacing i manualnu defibrilaciju- ukupna cijena sa PDV-om 1.228,50 KM

Ukupna finansijska sredstva koja su uložena u Službu HMP iznose 15.187,04 KM.

Ovom prilikom se zahvaljujemo načelniku Općine Vareš gosp. Zdravku Maroševiću koji je prepoznao važnost ulaganja u zdravstvo, a sve u svrhu što bolje zdravstvene zaštite za sve građane Općine Vareš.

 


Još iz kategorije Novosti: