JAVNA NABAVKA MOTORNIH VOZILA ZA JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ