Archive For 27 srpnja, 2016

NABAVLJEN CTG APARAT U SLUŽBI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Dom zdravlja Vareš je nabavio CTG aparat u Službu zdravstvene zaštite žena i samim tim je  omogučeno da trudnice  svoje preglede vrše u našoj Ustanovi a ne da radi ovog vida kontrole putuju do Zenice ili negdje drugo. Ovaj uređaj…