ZAPOSLENICI

Zaposlenici

Broj zaposlenih u JU Dom Zdravlja Vareš je 63 stalno zaposlenih.