OBAVJEŠTENJE O RADU AMBULANTE ZA FIZIKALNU TERAPIJU

OBAVJEŠTAVAMO PACIJENTE DA ĆE OD 22.05.2017. GODINE   AMBULANTA ZA FIZIKALNU TERAPIJU RADITI U DVIJE SMJENE I TO SVAKIM RADNIM DANOM OD 07:00 DO 19:00 SATI. ZA SVE DODATNE INFORMACIJE OKO NARUČIVANJA POZOVITE DOM ZDRAVLJA .

Posjeta premijera Vlade Ze-Do kantona Domu zdravlja Vareš

Premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona, gosp. Miralem Galijašević posjetio je Dom zdravlja Vareš. Radnoj posjeti se pridružio i ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline kantona,  gosp. Fahrudin Brkić. Radnom sastanku pored menadžmenat Doma zdravlja prisustvovao je i predsjednik…

AMBULANTA ZA FIZIKALNU TERAPIJU POČELA SA RADOM!

Obavještavamo pacijente da je ambulanta za fizikalnu terapiju počela sa radom 21.12.2016. godine. Dr. fizijatrica će dolaziti svakog četvrtka  a pacijenti bi se prije dolaska doktorice trebali naručit kod  doktora u porodičnoj/obiteljskoj medicini radi  upučivanja u ambulantu.