MENADŽMENT

Prim. Dr. Fikret Operta

  • Direktor
    Specijalista Ginekologije i Akušerstva

Tajiba Brkić

  • Glavna medicinska sestra

Adis Čizmo, magistar ekonomije

Pomoćnik direktora za ekonomsko – finansijske poslove

Dr. Draženka Pašalić - Mirčić, spec. P/OM

Pomoćnica direktora za medicinske poslove