Archive For 17 lipnja, 2019

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Javna ustanova Dom zdravlja Vareš   Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( Sl.novine FBiH br:26/16 i 89/18), člana 11. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Vareš, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke direktora Doma…